Příprava na vyšetření

Vyšetření se provádí po dokonalé přípravě projímacími roztoky, tyto projímadla se pijí v menším množství i během samotného vyšetření. Je nutno si uvědomit, že výsledek vyšetření je přímo úměrný kvalitní přípravě tlustého střeva na vyšetření. v případě zájmu můžeme poskytnout i očistu střeva technikou hydrokolon. Asi 3 dny před vyšetřením je doporučena dieta bezezbytková, bez vlákniny (bez zeleniny apod.). Den před vyšetřením pak doporučujeme již jen dietu kašovitou (jogurty, krupičná kaše apod.). Samotná střevní očista začíná v pozdním odpoledni v den před vyšetřením.

Průběh vyšetření

Vyšetřující lékař Vám vysvětlí již předem postup výkonu a zodpoví všechny Vaše otázky. Předem lékaři sdělte, zda jste již měl(a) podobné vyšetření v minulosti a s jakým průběhem. Sdělte, zda-li nemáte implantovaný kardiostimulátor nebo kardiovertor. Další důležitou informací je eventuální přítomnost inzulinové pumpy. Pokud jste prodělal(a) operaci v oblasti trávicí trubice, nebo Vám byla zjištěna zúženina v oblasti trávicí trubice nebo přítomnost „ výchlipek“ – divertiklů střevní sliznice – vždy tyto údaje sdělte vyšetřujícímu lékaři. v případě těhotenství nelze toto vyšetření provést.

Po aplikaci 8 přilnavých senzorových jednotek (podobně jako EKG) na hrudník a břicho a po uložení datarekordéru do speciálního pásu spolknete vyšetřovací kapsli. Během vyšetření neopouštějte naše zdravotní zařízení, nekuřtě a pokud možno, tak si nelehejte. Samotné vyšetření trvá 4 – 10 hodin, kdy je kapacita baterií vyšetřovací kapsle vyčerpána. Zaznamenávací zařízení je klasifikováno jako minipočítač a proto s ním prosím zacházejte s patřičnou péči, vyvarujte se prudkým pohybům a boucháním s tímto zařízením, během vyšetření sledujte, zda jsou senzorové jednotky vždy dobře přilnuty ke kůži.

Vyšetření je ukončeno odstraněním senzorových jednotek, baterií a datarektordéru. Kapsle se vyloučí přirozenou cestou ještě během vyšetření nebo brzy po jeho skončení.