Co to je?

Jedná se o úplně novou revoluční neinvazivní a bezbolestnou metodu vyšetření tlustého střeva pomocí endoskopické kapsle. Ta se polyká a poté se pohybuje v tenkém a později v tlustém střevě. Kapsle má v sobě umístěnu mikrokameru na obou koncích.

Jak probíhá vyšetření?

Vyšetřující lékař Vám vysvětlí již předem postup výkonu a zodpoví všechny Vaše otázky. Předem lékaři sdělte, zda jste již měl(a) podobné vyšetření v minulosti a s jakým průběhem. Sdělte, zda-li nemáte implantovaný kardiostimulátor nebo kardiovertor.

Vhodnost

Kapslová koloskopie je nebolestivou alternativou koloskopie klasické (tzn. pomocí flexibilního endoskopu) – pro kapslovou endoskopii tudíž platí stejné indikace jako pro koloskopii klasickou (průjmy, zácpa, krev ve stolici, bolesti břicha, podezření …

Výhody

Jedná se o neinvazivní vyšetření tlustého střeva pomocí endoskopické kapsle velikosti 11×31 mm, kdy se samotná kapsle polyká a poté se pohybuje pomocí peristaltiky v tenkém a později v tlustém střevě. Předpokladem vyšetření je dokonalá příprava …

Video: Vše o kapslové endoskopii

Zdroj videa: www.mojemedicina.cz

Otázky a odpovědi

Co to je kapslová endoskopie?

Kapslová endoskopie je vyšetření části trávicího traktu (jícen, tenké střevo, tlusté střevo) pomocí malé polykací kapsle, která má uvnitř zabudovanou miniaturní videokameru.

Co to je PillCam SB?

Je to polykací kapsle, která je určena pro vyšetření tenkého střeva. Kapsle pro vyšetření jícnu se nazývá PillCam ESO a kapsle pro vyšetření tlustého střeva PillCam COLON.

Na jakém principu kapsle pracuje?

Toto zařízení ve tvaru vitaminové oválné tablety má uvnitř kromě miniaturní videokamery ještě baterie, světelný zdroj, vysílač a anténu. Po polknutí kapsle a zapití douškem vody snímá kapsle obrázky zažívacího traktu, kterým prochází. Vysílač v kapsli vysílá signál, který je zachycen pomocí senzorů připevněných na břiše pacienta a nahrává jej do nahrávacího zařízení(datarekordéru), umístěného v opasku, který pacient nosí během vyšetření. Po ukončení procedury po cca 8 až 10 hodinách je záznam z datarekordéru přehrán do počítače, ve kterém pomocí speciálního software dojde ke zviditelnění záznamu na klasický endoskopický obraz zažívacího traktu. Tento záznam je vyhodnocen lékařem.

Jak velká je kapsle kterou mám spolknout?

Kapsle pro jícen a tenké střevo má rozměr 11×26 mm a kapsle pro tlusté střevo 11×31 mm a váží necelé 4 gramy. Kapsle má hladký povrch a naprosté většině pacientů včetně dětí, nedělá spolknutí žádný problém.

Jak dlouho trvá vyšetření endoskopickou kapslí?

Vyšetření tenkého střeva trvá přibližnì osm hodin. Vyšetření kapslí pro tlusté střevo mezi 6 až 10 hodinami, ale může trvat i kratší dobu. Zaleží na rychlosti průchodu kapsle zažívacím traktem.

Za jak dlouho po vyšetření kapslí se mohu normálně stravovat?

Pokud absolvujete vyšetření tenkého střeva, můžete se za dvě hodiny po polknutí kapsle napít, a po 4 hodinách můžete požít první lehké jídlo. Okamžitě po ukončení vyšetření můžete jíst vše jako obvykle, pokud Vám lékař nedoporučí jinak. Při vyšetření kapslí na tlusté střevo můžete požít první jídlo okolo 15. hodiny, nejlépe však po konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Jak se kapsle ze zažívacího traktu po ukončení vyšetření vyjme?

Kapsle je určena pro jednorázové použití a zažívacím traktem prochází bezbolestně a přirozenou cestou jako potrava. K jejímu odchodu dojde přirozenou cestou do 24 nebo 48 hodin.

Musím při vyšetření kapslí ležet v posteli?

Toto vyšetření má velkou výhodu v tom, že jej lze provádět i ambulantně. Ráno po nasazení vyšetřovacího setu pacient spolkne kapsli a mùže se s celým vyšetřovacím zařízením vrátit domů nebo do pracovního procesu. Po osmi hodinách přijde pacient zařízení vrátit do nemocnice. Během vyšetření není pacient nijak výrazně limitován. Nedoporučuje se pouze během vyšetření provádět takovou fyzickou činnost, při které může docházet k pocení. Pacient nesmí být během vyšetření vystaven silnému magnetickému záření (například vyšetření magnetickou rezonancí).

Je možné vyšetřovat touto kapslí i děti?

Na doporučení Evropské gastroenterologické společnosti lze provádět vyšetření endoskopickou kapslí u dětí starších deseti let.

Kdy nelze vyšetření kapslí provést?

Vyšetření kapslí je kontraindikováno v následujících případech:

  • pacient má prokázanou stenózu (zúžení) zažívacího traktu a je proto vyšší riziko uvíznutí kapsle.
  • u gravidních pacientek
  • u pacientů s kardiostimulátorem
  • u dětí mladších deseti let
  • pokud vyšetření nedoporučil Váš gastroenterolog

Tenké střevo lze zobrazit endoskopicky nebo pomocí radiologických metod. Při endoskopickém vyšetření je pacientovi zaváděna ohebná hadička ústy. Vyšetření se provádí při utlumení pacientova vědomí a vyžaduje následnou rekonvalescenci.

Jakou má kapsle výhodu ve srovnání s tradičními zobrazovacími metodami?

Při vyšetření kapslí pacient nepotřebuje žádné sedativum a k polknutí kapsle může dojít například v kanceláři lékaře. Provedené studie prokázaly mnohem vyšší úroveň spokojenosti, pohodlí a komfortu při vyšetření endoskopickou kapslí. Po vyšetření kapslí není potřeba žádná rekonvalescence. Návrat do pracovního procesu je okamžitý.

Kolik stojí endoskopická kapsle?

Endoskopická kapsle stojí dvacettři tisíc korun záleží na typu kapsle.

Jaké jsou komplikace při vyšetření endoskopickou kapslí?

Komplikace při vyšetření endoskopickou kapslí nejsou časté. Výjimečně mùže dojít k uvíznutí kapsle v zažívacím traktu. Zejména tehdy, pokud má pacient stenózu (zúžení) zažívacího traktu. Studie uvádí 0,5 – 1% na 100 vyšetření. Některé z takto uvíznutých kapslí lze vyjmout pomocí endoskopu. Tam kde kapsli nebylo možné vyjmout endoskopicky, bylo potřeba přistoupit k operačnímu řešení a ve většině případů byla vždy prokázána střevní patologie, kterou by dříve či později bylo nutné řešit chirurgicky.

Kdo rozhodne o vyšetření endoskopickou kapslí?

O vyšetření endoskopickou kapslí musí rozhodnout Váš ošetřující lékař specialista, nejčastìji to bývá gastroenterolog nebo celé lékařské konzilium.

Proč se běžně neprovádí vyšetření kapslí, když je to neinvazivní vyšetření?

Kapslová endoskopie v současnosti neposkytuje možnost odběru vzorků ze sliznice ani léčebného výkonu jako je stavění krvácení, odstranění polypů či rozšíření střevního zúžení (dilatace). Pokud tyto výkony očekáváme, je vhodnìjší preferovat klasickou endoskopii. Nové endoskopy také rozšiřují možnosti klasické endoskopie o diagnostiku, která je již na hranici mikroskopického hodnocení. Prozaičtějším důvodem je skutečnost, že v porovnání s klasickými metodami je kapslová endoskopie několikanásobně dražší.

Objednání

Při odborné konzultaci s lékařem zjistíte, zda je kapslová endoskopie pro Vás vhodná. Objednat se můžete přes e-mail: info@gepclinic.cz.

POZOR: ordinace se nachází na této adrese: Cimburkova 16, Praha 3 – Žižkov. Celý kontakt i s mapou naleznete zde.

Před budovou je možné zaparkovat.

Dokumenty ke stažení

PDF

Zde naleznete brožuru, která detailně popisuje kapslovou endoskopii.

PDF

Zde jsou instrukce pro pacienty, kteří podstupují kapslovou endoskopii (1. strana).

PDF

Zde jsou instrukce pro pacienty, kteří podstupují kapslovou endoskopii (2. strana).